makaleler

www.drmetinleblebici.com

Meme Kanseri ve Tedavisi

Meme Kanseri Hakkında Genel Bilgiler

 • Meme kanseri, meme dokularında malign (kanser) hücrelerin oluştuğu bir hastalıktır.
 • Ailede meme kanseri öyküsü ve diğer faktörler meme kanseri riskini artırır.
 • Meme kanserine bazen kalıtsal gen mutasyonları (değişiklikleri) neden olur.
 • Bazı ilaçların ve diğer faktörlerin kullanımı meme kanseri riskini azaltır.
 • Meme kanseri belirtileri, memede bir yumru veya değişiklik içerir.
 • Meme kanserini teşhis etmek için memeleri inceleyen testler kullanılır.
 • Kanser bulunursa, kanser hücrelerini incelemek için testler yapılır.
 • Bazı faktörler prognozu (iyileşme şansı) ve tedavi seçeneklerini etkiler.

Meme kanseri, meme dokularında malign (kanser) hücrelerin oluştuğu bir hastalıktır.

Meme loblardan ve kanallardan oluşur. Her memede lob adı verilen 15 ila 20 bölüm vardır. Her lobun lobül adı verilen birçok küçük bölümü vardır. Lobüller, süt yapabilen düzinelerce minik soğancıkla son bulur. Loblar, lobüller ve ampuller, kanal adı verilen ince tüplerle birbirine bağlanır. Her memede ayrıca kan damarları ve lenf damarları bulunur. Lenf damarları, lenf adı verilen neredeyse renksiz, sulu bir sıvı taşır. Lenf damarları, lenf düğümleri arasında lenf taşır. Lenf düğümleri, vücutta bulunan küçük, fasulye şeklindeki yapılardır. Lenfleri filtreler ve enfeksiyon ve hastalıkla savaşmaya yardımcı olan beyaz kan hücrelerini depolarlar. Memenin yanında koltuk altı (kolun altında), köprücük kemiğinin üstünde ve göğüste lenf düğümleri grupları bulunur.

En yaygın meme kanseri türü, kanalların hücrelerinde başlayan duktal karsinomdur. Loblarda veya loblarda başlayan kansere lobüler karsinom denir ve diğer meme kanseri türlerinden daha sık her iki memede bulunur. İnflamatuar meme kanseri, memenin sıcak, kırmızı ve şiş olduğu nadir görülen bir meme kanseri türüdür.

Ailede meme kanseri öyküsü ve diğer faktörler meme kanseri riskini artırır.

Bir hastalığa yakalanma şansınızı artıran her şeye risk faktörü denir. Risk faktörünün olması kanser olacağın anlamına gelmez; risk faktörlerine sahip olmamanız kanser olmayacağınız anlamına gelmez. Meme kanseri için risk altında olabileceğinizi düşünüyorsanız doktorunuzla konuşun.

Meme kanseri için risk faktörleri şunları içerir:

 • Meme kanseri öyküsü, duktal karsinoma in situ (DCIS) veya lobüler karsinoma in situ (LCIS).
 • İyi huylu (kanser olmayan) meme hastalığı öyküsü.
 • Ailede birinci derece akrabada (anne, kız veya kız kardeş) meme kanseri öyküsü.
 • BRCA1 veya BRCA2 genlerinde veya meme kanseri riskini artıran diğer genlerde kalıtsal değişiklikler.
 • Mamografide yoğun olan meme dokusu.
 • Meme dokusunun vücut tarafından yapılan östrojene maruz kalması:
  • Erken yaşta adet görmek.
  • İlk doğumda ileri yaş veya hiç doğum yapmamış olmak.
  • Menopoza geç yaşta başlamak.
 • Menopoz semptomları için progestin ile birlikte östrojen gibi hormonların alınması.
 • Meme/göğüs radyasyon tedavisi ile tedavi.
 • Alkol içmek.
 • Obezite
 • Yaşlılık çoğu kanser için ana risk faktörüdür. Yaşlandıkça kanser olma şansı artar.

   Meme kanserine bazen kalıtsal gen mutasyonları (değişiklikleri) neden olur.

   Hücrelerdeki genler, bir kişinin ebeveynlerinden alınan kalıtsal bilgileri taşır. Kalıtsal meme kanseri, tüm meme kanserlerinin yaklaşık %5 ile %10unu oluşturur. Meme kanseri ile ilgili bazı mutasyona uğramış genler, belirli etnik gruplarda daha yaygındır.

   BRCA1 veya BRCA2 mutasyonu gibi belirli gen mutasyonlarına sahip kadınlarda meme kanseri riski artar. Bu kadınlarda ayrıca yumurtalık kanseri riski yüksektir ve diğer kanser riskleri de artmış olabilir. Meme kanseri ile ilgili mutasyona uğramış bir gene sahip olan erkeklerin meme kanseri riski de yüksektir.

   Mutasyona uğramış genleri tespit edebilen testler vardır. Bu genetik testler bazen kanser riski yüksek olan aile üyeleri için yapılır.

   Bazı ilaçların ve diğer faktörlerin kullanımı meme kanseri riskini azaltır.

   Bir hastalığa yakalanma şansınızı azaltan her şeye koruyucu faktör denir.

   Meme kanseri için koruyucu faktörler şunları içerir:

   • Aşağıdakilerden herhangi birini alarak:
    • Histerektomi sonrası sadece östrojen hormon tedavisi.
    • Seçici östrojen reseptör modülatörleri (SERMler).
    • Aromataz inhibitörleri.
   • Meme dokusunun vücut tarafından yapılan östrojene daha az maruz kalması.
    • Erken gebelik.
    • Emzirme.
   • Yeterli egzersiz yapmak.
   • Aşağıdaki prosedürlerden herhangi birine sahip olmak:
    • Mastektomi kanser riskini azaltmak için.
    • Kanser riskini azaltmak için ooferektomi.
    • Yumurtalık ablasyonu.

   Meme kanseri belirtileri, memede bir yumru veya değişiklik içerir.

   Bu ve diğer belirtiler meme kanserinden veya başka koşullardan kaynaklanabilir. Bu belirtiye sahipseniz doktorunuza danışın.

   • Memede veya yakınında veya koltuk altı bölgesinde bir yumru veya kalınlaşma.
   • Memenin boyutunda veya şeklinde bir değişiklik.
   • Meme derisinde bir çukur veya büzülme.
   • Meme içine doğru içe dönük bir meme ucu.
   • Meme ucundan gelen anne sütü dışındaki sıvı, özellikle kanlıysa.
   • Meme, meme başı veya areolada pullu, kırmızı veya şişmiş cilt (meme ucunun etrafındaki koyu renkli cilt alanı).
   • Portakal kabuğuna benzeyen memede peau dorange denilen gamzeler/cilt değişiklikleri.

   Meme kanserini teşhis etmek için memeleri inceleyen testler kullanılır.

   Memelerinizde herhangi bir değişiklik fark ederseniz doktorunuza danışın.

   Aşağıdaki testler ve prosedürler kullanılabilir:

   • Fizik muayene ve sağlık geçmişi
   • Klinik meme muayenesi: Bir doktor tarafından meme muayenesi. Doktor her iki memeyi ve koltuk altlarını muayene eder.
   • Mamografi: Memenin röntgenidir. Meme iki plaka arasına bastırılır. Meme dokusunun fotoğrafını çekmek için röntgen kullanılır.
   • Ultrason muayenesi: Yüksek enerjili ses dalgalarının (ultrason) iç dokulardan veya organlardan yansıdığı ve yankı yaptığı bir prosedür. Yankılar, sonogram adı verilen vücut dokularının bir resmini oluşturur.
   • MRI (manyetik rezonans görüntüleme) : Her iki memenin bir dizi ayrıntılı resmini yapmak için bir mıknatıs, radyo dalgaları ve bir bilgisayar kullanan bir prosedür. Hastalık riski yüksek olan bazı kişilerde meme kanseri taraması için de kullanılabilir
   • Kan biyokimyası çalışmaları: Vücuttaki organlar ve dokular tarafından kana salınan belirli maddelerin miktarlarını ölçmek için bir kan örneğinin kontrol edildiği bir prosedür. Alışılmadık (normalden yüksek veya düşük) miktarda bir madde bir hastalık belirtisi olabilir.
   • Biyopsi: Kanser belirtilerini kontrol etmek içinbir patolog tarafından mikroskop altında görülebilecek şekilde hücre veya dokuların çıkarılmasıdır. Memede kitle bulunursa biyopsi yapılabilir.
   • Meme kanserini kontrol etmek için kullanılan dört tip biyopsi vardır:
    • Eksizyonel biyopsi: Bir doku parçasının tamamının çıkarılması.
    • İnsizyonel biyopsi: Bir yumru veya doku örneğinin bir kısmının çıkarılması.
    • Tru-cut biyopsisi: Geniş bir iğne kullanılarak dokunun çıkarılması.
    • İnce iğne aspirasyon (İİA) biyopsisi: İnce bir iğne kullanılarak doku veya sıvının çıkarılmasıdır.

   Kanser bulunursa, kanser hücrelerini incelemek için testler yapılır.

   En iyi tedavi ile ilgili kararlar bu testlerin sonuçlarına dayanmaktadır. Testler aşağıdakiler hakkında bilgi verir:

   • Kanser ne kadar hızlı büyüyebilir.
   • Kanserin vücuda yayılma olasılığı ne kadardır?
   • Belirli tedavilerin ne kadar işe yarayabileceği.
   • Kanserin tekrarlama olasılığı (nüks).

   Testler şunları içerir:

   • Östrojen ve progesteron reseptör testi:
   • İnsan epidermal büyüme faktörü tip 2 reseptör (HER2/neu) testi
   • Multigen testleri:
    • Oncotype DX
    • MammaPrint

   Testler sonucunda kanser tipi aşağıdakiler gibi sınıflandırılacaktır.

   • Hormon reseptörü pozitif (östrojen ve/veya progesteron reseptörü pozitif ) veya hormon reseptörü negatif ( östrojen ve/veya progesteron reseptörü negatif ).
   • HER2/neu pozitif veya HER2/neu negatif
   • Üçlü negatif (östrojen reseptörü, progesteron reseptörü ve HER2/neu negatif)

   Bu bilgi, doktorun kanseriniz için hangi tedavilerin en iyi sonuç vereceğine karar vermesine yardımcı olur.

   Bazı faktörler prognozu (iyileşme şansı) ve tedavi seçeneklerini etkiler.

   Prognoz ve tedavi seçenekleri aşağıdakilere bağlıdır:

   • Kanserin evresi ( tümörün boyutu ve sadece memede mi yoksa lenf bezlerine veya vücudun başka yerlerine mi yayılmış olduğu).
   • Meme kanseri türü.
   • Tümör dokusunda östrojen reseptörü ve progesteron reseptörü seviyeleri.
   • Tümör dokusunda insan epidermal büyüme faktörü tip 2 reseptörü (HER2/neu) seviyeleri.
   • Tümör dokusunun üçlü negatif olup olmadığı (östrojen reseptörleri, progesteron reseptörleri veya yüksek HER2/neu seviyeleri olmayan hücreler).
   • Tümör ne kadar hızlı büyüyor?
   • Tümörün tekrarlama olasılığı?
   • Kadının yaşı, genel sağlığı ve menopoz durumu (hala adet dönemleri olup olmadığı).
   • Kanserin yeni teşhis edilip edilmediği veya nüks edip etmediği

   Meme kanseri evrenizin ne olduğunu ve sizin için en iyi tedaviyi planlamak için nasıl kullanıldığını öğrenmek için doktorunuzla konuşun.

   Meme kanseri teşhisi konulduktan sonra kanser hücrelerinin meme içinde mi yoksa vücudun diğer bölgelerine mi yayıldığını anlamak için testler yapılır.

   Kanserin meme içinde mi yoksa vücudun diğer bölgelerine mi yayıldığının anlaşılması için kullanılan işleme evreleme denir. Evreleme sürecinden toplanan bilgiler hastalığın evresini belirler. Tedaviyi planlamak için evreyi bilmek önemlidir. Meme kanserini teşhis etmek için kullanılan bazı testlerin sonuçları da hastalığı evrelemek için kullanılmaktadır. Evreleme sürecinde aşağıdaki testler ve prosedürler de kullanılabilir:

   • Sentinel lenf nodu biyopsisi
   • Meme görüntülemeleri
   • CT taraması
   • Kemik taraması
   • PET taraması (pozitron emisyon tomografi taraması)

   Kanser doku, lenf sistemi ve kan yoluyla yayılabilir.

   Kanser başladığı yerden vücudun diğer bölgelerine yayılabilir. Kanser vücudun başka bir bölgesine yayıldığında buna metastaz denir.

   Meme kanserinde evre, birincil tümörün boyutuna ve konumuna, kanserin yakındaki lenf düğümlerine veya vücudun diğer bölümlerine yayılmasına, tümör derecesine ve belirli biyobelirteçlerin mevcut olup olmadığına bağlıdır.

   En iyi tedaviyi planlamak ve prognozunuzu anlamak için meme kanseri evresini bilmek önemlidir.

   Meme kanserinin tedavisi kısmen hastalığın evresine bağlıdır.

   Tedavi Seçeneğine Genel Bakış

   • Meme kanseri olan hastalar için farklı tedavi türleri vardır.
   • Aşağıdaki tedavi türleri kullanılır:
    • Ameliyat
    • Radyasyon tedavisi
    • Kemoterapi
    • Hormon tedavisi
    • Hedefe yönelik tedavi
    • İmmünoterapi
   • Klinik çalışmalarda yeni tedavi türleri test edilmektedir.
   • Meme kanseri tedavisi yan etkilere neden olabilir.
   • Takip testleri gerekebilir.