hakkında

www.drmetinleblebici.com

Doç. Dr.
İhsan Metin Leblebici

Genel Cerrah

1980 yılında İstanbul'da doğdu. 2003 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 2009 yılında İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Genel Cerrahi Uzmanı olarak mezun oldu. 2009-2010 yılları arasında Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde ve Kosova’da Genel Cerrahi Uzmanı olarak çalıştı. 2010-2013 yılları arasında Sivas Suşehri Devlet Hastanesi'nde Başhekim ve Genel Cerrahi Uzmanı olarak çalıştı. 2013-2016 yılları arasında Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Genel Cerrahi uzmanı olarak görev yaparken, 2014-2015 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Enstitüsü'nde Karaciğer ve Böbrek nakli eğitimi aldı. 2016-2022 yılları arasında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı akademik kadrosunda ve Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi’nde Organ Nakli sorumlu hekimi ve Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yaptı. Ekim 2021'de Genel Cerrahi alanında Doçent unvanını aldı. Ekim 2022’den beri İstanbul Koşuyolu Medipol Hastanesi’nde görev yapıyor.

Doç. Dr. İhsan Metin Leblebici
Çalıştığı Kurumlar
Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl
Asistan Doktor Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği/ İstanbul Haziran 2004-Temmuz 2009
Uzman Doktor, Tabip Asteğmen Gülhane Askeri Tıp Akademisi Genel Cerrahi ABD/ Ankara Eylül 2009-Kasım 2009
Uzman Doktor, Tabip Asteğmen Kosova NATO Barış Gücü Kasım 2009-Mayıs 2010
Uzman Doktor, Tabip Asteğmen Gülhane Askeri Tıp Akademisi Genel Cerrahi AD/ Ankara Mayıs 2010-Temmuz 2010
Uzman Doktor, Başhekim Sivas Suşehri Devlet Hastanesi Ağustos 2010-Kasım 2013
Uzman Doktor İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi AD Kasım 2013-Şubat 2016
Uzman Doktor Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Enstitüsü Şubat 2016-Ağustos 2016
Dr. Öğretim Üyesi, Organ Nakli Sorumlu Hekimi İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi AD Ağustos 2016-Mart 2018
Dr. Öğretim Üyesi Ataşehir Memorial Organ Nakli Birimi Ekim 2018-Nisan 2019
Doçent Doktor, Organ Nakli Sorumlu Hekimi İstanbul Medeniyet Üniversitesi Genel Cerrahi AD Ekim 2021-Ekim 2022
Doçent Doktor İstanbul Medipol Hastanesi Ekim 2022 - Halen
Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanlar
Sıçanlarda insizyonel herni modelinde kullanılan yapışıklık önleyici mesh çeşitlerinin karın içi yapışıklık ve diğer komplikasyonlar yönünden karşılaştırılması

Prof. Dr. Mehmet Rafet Yiğitbaşı
Üyesi Olduğu Kuruluşlar
1. İstanbul Tabip Odası
2. Türk Cerrahi Derneği
3. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği
4. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği
5. Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Derneği
Görevler
1. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Sorumlu Hekimi (2017-2022)
2. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Afrika Sağlık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (MASAM) Yönetim Kurulu Üyesi (2019-2022)
3. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Afrika Sağlık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (MASAM), Müdür Yardımcısı (2019-2022)
Uluslararası araştırmacı profili
1. Scopus ID: 56712994500
2. ORCID ID: 0000-0002-1403-7643
3. Web of Science Researcher ID: Y-8897-2018
4. ScholarID: hXkNm1YAAAAJ
5. Loop profile ID: 505590
Sertifikalar
1. Deney Hayvanları Uygulama ve Etik Kursu (2007)
2. Travma ve Resüsitasyon Kursu (2008)
3. Açık Abdomen Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar: Uygulamalı Domuz Lab. (2014)
4. Etik Kurul Üyelerine ve Üye Adaylarına Yönelik Klinik Araştırmalar Eğitimi (2015)
5. Böbrek ve Karaciğer Transplantasyonu Eğitimi (2016)
6. Travmada Temel Ultrasonografi Kursu (2017)
7. TEAMS, uluslararası kitlesel olaya tıbbi müdahale kursu (2018)
8. ERAS Kursu (2019)
9. KEPAN Nutrisyon Akademisi (2020)
10. Temel İyi Klinik Uygulamalar (2021)
Bilimsel Komite Üyelikleri
1. Yayın Kurulu Üyeliği, American Journal of Emergency & Critical Care Medicine, 2022 - continues
2. Yayın Kurulu Üyeliği, Nursing and Health Care, 2022 - continues
3. Yayın Kurulu Üyeliği, International Journal Of Medical Science And Clinical Research Studies, 2021 - continues
4. Yayın Kurulu Üyeliği, JSM Surgical Oncology and Research, 2021 - continues
5. Yayın Kurulu Üyeliği, Journal of Biomedical Research & Environmental Sciences, 2021 - continues
6. Yayın Kurulu Üyeliği, International Journal of Clinical Images and Medical Reviews, 2021 - continues
7. Yayın Kurulu Üyeliği, Internal Medicine Insights, 2021- continues
8. Yayın Kurulu Üyeliği, Exploratory Research and Hypothesis in Medicine, 2021- continues
9. Yayın Kurulu Üyeliği, Open Journal of Surgery, 2021 – continues
10. Yayın Kurulu Üyeliği, Open Scientific Journal of Surgery, 2021 – continues
11. Yayın Kurulu Üyeliği, Journal of Clinical and Medical Images, Case Reports, 2021 – continues
12. Yayın Kurulu Üyeliği, Journal of Surgery and Surgical Specialties, 2021 – continues
13. Yayın Kurulu Üyeliği, Journal of Biomedical and Molecular Research, 2021 – continues
14. Yayın Kurulu Üyeliği, ACTA Scientific Gastrointestinal Disorders, 2021 – continues
15. Yayın Kurulu Üyeliği, Surgery Insights, 2021 – continues
16. Yayın Kurulu Üyeliği, International Journal of Surgery & Surgical Techniques, 2021 – continues
17. Yayın Kurulu Üyeliği, Dergi Bilim Kurulu Üyeleri, Gevher Nesibe Journal of Medıcal & Health Sciences, 2020 – continue
18. Danışma Kurulu Üyesi, Istanbul Medeniyet University, 4th National Medical Student Congress, MEDJCONGRESS, Istanbul, 26-28 April 2019.
19. Yayın Kurulu Üyeliği, Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 2019 – continue
20. Bilimsel Hakem, Eurasian Journal of Emergency Medicine, 2020 – continue
21. Bilimsel Hakem, Turkish Journal of Health Research, 2020 – continue
22. Bilimsel Hakem, Kocaeli University Journal Of Health Sciences, 2020 – continue
23. Bilimsel Hakem, Abant Medical Journal, 2020 – continue
24. Bilimsel Hakem, Journal of Central Medicine, 2020 – continue
25. Bilimsel Hakem, Acta Medica Alanya, 2020 – continue
26. Bilimsel Hakem, Journal of Medical Faculty Clinics, 2020 – continue
27. Bilimsel Hakem, Pamukkale Medical Journal, 2020 – continue
28. Bilimsel Hakem, Muğla Sıtkı Koçman University Medical Journal, 2020 – continue
29. Bilimsel Hakem, Journal of Cumhuriyet University Health Sciences Institute, 2020 – continue
30. Bilimsel Hakem, Duzce University Medical Faculty Journal, 2020 – continue
31. Bilimsel Hakem, Anadolu Clinic Journal Of Medical Sciences, 2019 – continue
32. Bilimsel Hakem, Istanbul North Clinics, 2017 – continue